یکی بود یکی نبود - Yeki Bood Yeki Nabood

یکی بود یکی نبود - Yeki Bood Yeki Nabood

Iran International

دوست دارین قصه بشنوین؟ داستان‌های زیر گنبد کبود؟ وقتی یکی بود و یکی نبود؟
قصه‌هایی از جنس روزگاران مختلف و ساخته و پرداخته ذهن آدم‌ها؛ آدم‌هایی که در جست‌و‌جوی دنیایی بهتر، خود را به رویاها می‌سپردند و به سراسر جهان سر می‌کشیدند. هم برای سرگرمی و هم کمی دور شدن از دنیای واقعی و نزدیکی به سرزمین رویا و خیال.
بسیاری از واقعیت‌های امروز جهان هم از رویاهای آدمی شروع شده ؛ پا گذاشتن به کرات دیگر، همان کاری که شازده کوچولو کرد. رفتن به زیر دریاها، کاری که ژول ورن کرد، سبز کردن جهان، با سرانگشت کودک سبز انگشتی، دوستی با حیوانات، مثل دوستی کبوتر و مورچه، همدل شدن با پریان دریایی، مثل ساراهای دشت مغان، بیرون آوردن آدم از دل چوب، مثل پینوکیو....و خیلی داستان‌های دیگر.
و همه اینها برای اینکه رویای زندگی بهتری داشته باشیم. تا زمانی هم که رویا داشته باشیم، همه چیز ممکن است. پس منتظر قصه‌های ما باشید.

Categorieën: Kinderen en familie

Luister naar de laatste aflevering:

آقا بودوقک، پسربازيگوش، روزی در منقار يك پليكان به شهر موسيقی می رود. او در سالن كنسرت آن شهر همراه قورباغه‌اش گير می افتد اما....

Vorige afleveringen

 • 13 - یکی بود یکی نبود: قسمت سیزده- آقا بودوقک 
  Thu, 30 Jul 2020
 • 12 - یکی بود یکی نبود: قسمت دوازده - لباس شاه 
  Thu, 23 Jul 2020
 • 11 - یکی بود یکی نبود: قسمت یازدهم - پرنده 
  Thu, 16 Jul 2020
 • 10 - یکی بود یکی نبود: قسمت دهم - گوسفند سرآشپز 
  Thu, 09 Jul 2020
 • 9 - یکی بود یکی نبود: قسمت نهم - گردآفرید 
  Thu, 02 Jul 2020
Meer afleveringen weergeven

Meer Nederlandse kinderen en familiepodcasts

Meer internationale kinderen en familiepodcasts

Kies een categorie